Aanmeldformulier lidmaatschap Heemkundekring "Echter Landj"

Vul het onderstaande formulier volledig in en klik op verzenden om u aan te melden voor het lidmaatschap van de Heemkundekring "Echter Landj".

Ondergetekende wenst lid te worden van de Heemkundekring "Echter Landj".
De contributie bedraagt € 20,- per jaar per lid/ € 23,- per jaar per gezin.

Na overmaking van de verschuldigde contributie op rekeningnummer NL80RABO0113123604 t.n.v. heemkundekring "Echter Landj" word ik lid en ontvang het tijdschrift alsmede uitnodigingen voor de activiteiten.

Let op! alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 

* * deze velden zijn verplicht