Werkgroepen

De Heemkundekring "Echter Landj" kent twee werkgroepen, de Archeologische werkgroep Echter Landj (AWEL) en de Stadsgidsen Echt-Susteren.

De AWEL houdt zich bezig met archeologisch onderzoek en documentatie van de gedane vondsten. Sinds enkele jaren ondersteunt de AWEL professionele archeologische adviesbureaus bij de (verplichte) archeologische onderzoeken die vooraf gaan of gepaard gaan met bouw- of wegwerkzaamheden. Leden van de AWEL zijn niet alleen deskundige amateur-archeologen maar enkelen van hen zijn ook beroepsmatig en op wetenschappelijk niveau bij archeologisch advieswerk betrokken.

Sinds 2007 geven de stadsgidsen Echt-Susteren rondleidingen in het centrum van Echt en Susteren, Roosteren en rond de abdij Lilbosch (ook Livar). Rondleidingen worden op aanvraag gegeven en in de zomermaanden van april tot en met september vinden in Echt bovendien op elke derde zondag van de maand rondleidingen plaats, om 14.00 uur vertrekkend vanaf de Plats.

In Susteren worden, behalve op aanvraag, op elke eerste zondag van de maand, ook van april tot en met september, rondleidingen gegeven, vertrekkend vanaf het Salvatorplein en telkens om 14.00 uur.

In Roosteren en rond de abdij Lilbosch vinden alleen wandelingen plaats op aanvraag.

In de submenu's van beide werkgroepen kunt u nadere informatie vinden.