Jaarvergadering Heemkundekring

Datum: 7-3-2017

Jaarvergadering Heemkundekring Echter Landj

AAN

De leden van de Heemkundekring “Echter Landj”

Het bestuur nodigt u uit voor de 35e jaarvergadering van de Heemkundekring “Echter Landj”, die gehouden zal worden op dinsdag 7 maart 2017 om 20.00 uur in de Jeugdhuis Pius X, Mussenstraat 6 te Echt. 

De agenda is als volgt:

1.    Opening 

2.   Mededelingen                                                                                                                                                                                    Het bestuur doet een oproep aan de leden om bijdragen te leveren aan het kwartaaltijdschrift van de                          vereniging.                                                                                                                                  

3.    Verslag van de 34e jaarvergadering d.d. 1 maart 2016  

4.     Jaarverslag 2016  

5.     Financieel verslag 2016 (HKEL en Publicatiefonds)

       In de zaal aanwezig: het exploitatieoverzicht 2016,  het jaaroverzicht publicatiefonds met overzicht boekenvoorraad        2016 en de begroting 2017 

6.     Verslag kascontrolecommissie 

7.     Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

8.     Bestuursverkiezing

      Volgens het rooster zijn aftredend mevrouw Marianne Laumen-Evers en de heer Frans Schreurs.  Beiden hebben zich       herkiesbaar gesteld. Verder staan voor het bestuurslidmaatschap nog drie vacatures open en het bestuur verzoekt         iedereen die iemand voor deze vacatures wil aandragen deze aan het bestuur door te geven. Kandidaten kunnen           worden voorgedragen tot vóór de aanvang van de vergadering. 

9.     Rondvraag  

10.   Sluiting

Aansluitend aan de vergadering nodigt het bestuur U van harte uit voor de film “Daar komen de buren: 5 dagen in mei 1940”.

Namens het bestuur,

Frans Schreurs, secretaris

« terug