Datum: 28-11-2016

Herinneringstegel stadsgracht “de Graaf”

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van de Graaf. De werkzaamheden zijn nu afgerond. Op initiatief van de stadsgidsen Echt-Susteren is maandagmiddag 28 november op de hoek van de Gasthuissteeg en bij de oversteek naar de Kap. Goossensstraat, een tegel in de bestrating geplaatst. Deze tegel herinnert aan de stadsgracht die in de 13e eeuw werd gegraven en deel uitmaakte van een grachtenstelsel rondom het oude stadje Echt. In het midden van de 30-er jaren van de vorige eeuw werd dit deel van de grachten gedempt. De tegel werd vervaardigd door Beeld- en Steenhouwers Atelier Joop Utens met ruimhartige ondersteuning van de gemeente Echt-Susteren. Ook met de beplanting langs de Graaf is aandacht besteed aan de voormalige gracht. Vroeger werden de grachten omzoomd door laanbomen, die nu ook langs het heringerichte deel zijn geplant.

Afb. Wethouder Jac Dijcks “onthult” de tegel