Het broederschap Ad Arbitrium Nostrum heeft op 12 sept j.l. op gepaste wijze en coronaproof aandacht besteed aan het feit dat we in ons land al 75 jaar in vrijheid leven. Onze vrijheid werd in Midden-Limburg ingeleid middels de militaire “operatie Blackcock”; genoemd...