Op het einde van de dertiende eeuw kwamen kunstenaars uit Keulen naar het Salviuskerkje van Limbricht om daar gewelfschilderingen aan te brengen, die nu beschouwd worden als de oudste van Nederland. Om hun herkomst uit Keulen in de schilderingen vast te leggen hebben de kunstenaars een voorstelling van de Drie Koningen centraal geplaatst. Zij golden immers als de stadspatronen bij uitstek van Keulen.

Op zaterdag 19 oktober zullen wij een bezoek brengen aan de Salviuskerk en kasteel Limbricht.

Het programma is als volgt:

  • Vertrek van de Nieuwe Markt om 13.00 uur. Eigen vervoer (carpoolen zelf regelen)
  • Verzamelen in Limbricht bij de Salviuskerkje om 13.30 uur.
  • Bezichtiging van 13.30 – 15.00 van het Oude Salviuskerkje in Limbricht.
  • Aansluitend van 15.00 – 16.00 rondgang door kasteel Limbricht
  • Afgesloten wordt met koffie en vlaai

* Deelnamekosten (gezins)leden € 6 | niet leden € 8,50 uiterlijk 12 oktober te voldoen op IBAN-nummer NL80 RABO 0113 1236 04 t.n.v. Heemkundekring Echter Landj onder vermelding van naam / namen + excursie Limbricht.

Bij minder dan 10 deelnemers vindt de excursie geen doorgang.