Naar aanmelding van de laatste persconferentie hebben wij als bestuur van de Heemkunde kring Echter Land en de  Natuurhistorische werkgroep Peijnsland onlangs  besloten-met pijn in ons hart- om alle geplande activiteiten stop te zetten. In de planning stond op korte termijn een excursie naar de Munsterkerk en Vijverbroek.  Maar ook onze jaarvergadering  die voor op 15 juni was gepland komt hiermee te vervallen. Maar, noteer alvast 7 september dan willen wij onze jaarvergadering houden.

Op dit moment zijn er teveel onzekerheden en het bestuur wil niet steeds in herhaling vallen en aan U moeten berichten, dat geplande activiteiten alsnog geen doorgang vinden. Wij hopen in september met U allen in goede gezondheid een frisse start te maken met ons resterende  programma dat op de site staat . We streven ernaar om alle activiteiten die niet zijn doorgegaan op een later tijdstip alsnog te kunnen inplannen. Raadpleeg de site om te vernemen of het programma doorgaat.

Wij hopen in september U allen weer  te ontmoeten en wij zullen U via ons blad en de website op de hoogte houden. Rest ons U een gezonde lente en zomer te wensen.

 

 

Het Bestuur van de Heemkunde kring Echter Landj en de Natuurhistorische werkgroep Pepijnsland