Het broederschap Ad Arbitrium Nostrum heeft op 12 sept j.l. op gepaste wijze en coronaproof aandacht besteed aan het feit dat we in ons land al 75 jaar in vrijheid leven. Onze vrijheid werd in Midden-Limburg ingeleid middels de militaire “operatie Blackcock”; genoemd naar de Schotse sneeuwhaan daar e.e.a. plaatsvond tijdens de wintermaanden. Deze operatie had tot doel om in de driehoek Geilenkirchen-Roermond-Sittard het westelijk front te verleggen naar de Roer. Deze operatie duurde van 14 januari tot 27 januari 1945. Veel burgers, wonend in deze omgeving, werden met de vrijheid in zicht alsnog gedood door het oorlogsgeweld. Om de kracht van 75 jaar vrijheid tot uiting te brengen is er op deze zaterdag een nieuw weg- dankbaarheidskruis ingezegend door Pastoor Bert Mom. Het Latijnse Kruis is een oud symbool van o.a. verzoening, synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Ook de alternatieve Sjötterie St. Christina Stank Stief Sjaelberg was met hun kanon Christientje aanwezig. De gevoelens die in deze tijd inzake vrijheid spelen waren  samengevat in een gedicht dat door broeder Lucifer in het dialect werd voorgelezen. Vandaag en morgen van de 15 jarige Famke Allaart uit Lelystad.