De Doort is het onderwerp van het binnenkort te verschijnen 15e jaarboek van de Heemkundekring Echter Landj. Uit al de bijdragen in dat boek zal blijken dat De Doort meer is dan een interessant natuurlandschap. Zelfs dat het eigenlijk geen natuur- is maar een cultuurlandschap is. Waar de natuur een hoofdrol speelt, dat wel! Maar de mens heeft er eeuwen gebruik van gemaakt en daar zijn voor de goede observeerder nog vele restanten van te zien mits hij/zij de goede bril opzet. Die van de bioloog, van de geoloog, de cultuurhistoricus, maar ook die van de omwonende, van de industrieel, de recreant en zelfs het kind.

Vele zaken worden goed vastgelegd, de planten worden beschreven en in kaart gebracht. Hetzelfde geldt voor de vogels, insecten, amfibieën, etc. zo ook kun je de geologie, bodem en andere structuren in kaart brengen. Als deze zaken zijn objectief vast te leggen. Maar een landschap en dus zeker ook het landschap van De Doort heeft bij velen ook een subjectieve waarde. Dat nu in dit digitale tijdperk bijvoorbeeld goed te zien aan de reacties die op de veel bezochte sites “De Doort en omgeving, daar waar Limburg bijna op zijn smalst is…”en “Oud Echt” te zien zijn. Veel bezoekers hebben veel herinneringen aan De Doort, aan de plassen waar ze in de zomer hebben leren zwemmen of in de winter hebben geschaatst! Tegenwoordig is voor velen – ook ver buiten Echt – De Doort ook Het gebied van de Boomkikker.

Kortom het landschap van De Doort kun je op vele manieren bekijken mits je weet welke bril je moet opzetten.

Tijdens de lezing zal gepoogd worden de aanwezigen deze verschillende brillen aan te meten en daarna kies ieder welke hem/haar het beste past/passen. 

Natuur en cultuur op één plaatje: interessante oever- en watervegetatie, én restant van tichelgat.