Olaf Op den Kamp van het Natuurhistorisch Genootschap verzorgt op dinsdag 20 februari aanvang 19 30 uur , in het buurthuis St Joiris te Echt,  een lezing over de Geleenbeek. De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim 40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden. Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek. Dit boek, de Geleenbeek, beleef de natuur in verandering, zal deze avond ook te koop zijn tegen een contante betaling van € 15,00.