Datum: 2-6-2018

Heemkundekring middagexcursie Thorn op 2 juni

Thorn is een dorp met een uniek verleden. Het is gesticht rond 975 als een benedictinessen-klooster. Vanaf de 12e eeuw ontwikkelde Thorn zich tot een wereldlijk stift. Een stift is een kloostergemeenschap waarin de orderegels vrijzinnig werden geïnterpreteerd, met bestuurstaken voor een gebied, in dit geval “Het Land van Thorn”.

Aan het hoofd van het stift stond een abdis. De eerste was de dochter Benedicta van de stichters graaf Ansfried en gravin Hilsondis. Zij werd terzijde gestaan door een kapittel van maximaal 20 hoogadellijke dames, inbegrepen 6 heren, de kanunniken. De abdis en het kapittel vormden het bestuur van een heus soeverein miniatuurvorstendom, met rechtsmacht, wetgevende macht, tolrecht en muntrecht. Naast de dorpen uit de omgeving behoorden ook Ubach-Palenberg en Baarle-Hertog tot de stiftsgoederen.

Het stift, overigens meer een opleidingsinstituut voor jongedames ter voorbereiding op hun toekomstige huwelijkse staat, was exclusief, want de intrede was voorbehouden aan hoogadellijke dames. Deze moesten zowel van vaders- als moederszijde 8 voorouders met geaccepteerde familiewapens tonen. Hierdoor kwamen de dochters van zeer roemrijke families, zelfs uit Oostenrijk en Zwitserland, in de abdij van Thorn. In geval van een huwelijk mocht de uitverkoren dame vertrekken, maar verloor dan wel haar ruime jaarlijkse toelage. Alleen de abdis mocht niet huwen, maar dat belette haar niet altijd. Ook in het Duitse Essen hadden 4 Thorner abdissen de scepter in handen en de laatste abdis was een kleindochter van de Oostenrijkse keizer. Na de Franse inval van 1794 maakte de formele opheffing in 1797, na een rij van 32 abdis-vorstinnen, een einde aan het stift en het vorstendom Thorn.

Het unieke verleden is nog steeds voelbaar in het plaatsje, sereen en statig. Het historische centrum telt maar liefst 105 rijksmonumenten. Veel 17e en 18e eeuwse panden liggen rond de Abdijkerk en geven Thorn een heel apart karakter. Deze monumentale allure bezorgde Thorn in 1973 de status van “beschermd stadsgezicht”.

De stiftskerk, nu parochiekerk, is het belangrijkste monument in Thorn. Van buiten gotiek, van binnen prachtige barok, waar vele duizenden jaarlijks op bezoek komen. U gaat het zien en genieten. U vraagt zich af waarom Thorn zo wit is? U gaat het horen, ook van de Bokken en de Geiten!

Het programma bevat;

  • een mooie film van 20 min. over een stukje geschiedenis van Thorn en het Stift
  • een bezoek aan de kerk met gids
  • een wandeling met gids langs de mooiste plekjes in Thorn

Vertrek Nieuwe Markt Echt zaterdag 2 juni om 12.15 uur. Carpoolen. Deelname door leden kost € 10,- per persoon en voor niet-leden € 13,- per persoon. Parkeerkaarten worden bij vertrek verstrekt.