Echt-Susteren – Bij de gemeenten Echt-Susteren (NL), Maaseik (B) en Selfkant (D) zijn de voorbereidingen in volle gang om in het weekend van 17 en 18 november a.s. een grootse herdenking te organiseren rond het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Thema van de herdenking wordt ‘Van ontwapening naar ontwapenend’, hetgeen is gerelateerd aan de aftocht en ontwapening van de Duitse troepen vanuit Maaseik, via de grensovergang Maaseik-Roosteren naar Duits grondgebied. De nadruk is komen te liggen op verbroedering en wederzijds begrip.

Een intergemeentelijke werkgroep heeft invulling gegeven aan het afsluitende weekend van 17 en 18 november, waarbij re-enactmentgroepen vrijdag 16 november beginnen met de opbouw van een bivak nabij de Pater Sangersbrug in Maaseik. Zowel op zaterdag als ook op zondag vindt er dan een re- enactmentevenement plaats, dat specifiek verwijst naar de gebeurtenissen in Maaseik in 1918. Zondag zal er een aantal activiteiten plaatsvinden die worden afgesloten met een Herdenkingsconcert in Cultureel Centrum ‘Achterolmen’ in Maaseik.

Echt-Susteren

Vanaf medio oktober 2018 zullen in aanloop naar het weekend van 17 en 18 november diverse activiteiten worden georganiseerd, waarbij o.a. lokale heemkunde- en muziekverenigingen hun medewerking zullen verlenen. Daarnaast kunnen belangstellenden de route volgen vanaf Maaseik, via de Maaseikerweg, Dieterderweg, Feurthstraat, Stationsstraat en IJsstraat naar de Duitse grens. Onderweg zullen op diverse locaties informatieborden worden geplaatst met tekst en uitleg. Ook een expositie maakt deel uit van het programma binnen de gemeente Echt-Susteren, waarin ook het Museum van de Vrouw participeert. Verder zal er door middel van lezingen aandacht geschonken worden aan de Eerste Wereldoorlog en het einde van deze oorlog.

Daarnaast komen onderwijseducatie en meerdere culturele activiteiten aan bod.

Een aantal heemkundeverenigingen uit de gemeente heeft inmiddels hun medewerking toegezegd of gaat aandacht besteden aan deze herdenking in hun jaarprogramma. Medio september van dit jaar zal het volledige programma, zowel van de drie gemeenten gezamenlijk als ook binnen de gemeente Echt-Susteren bekend zijn en via diverse media onder de aandacht worden gebracht.

Voor meer informatie: www.herdenkingwo1.eu