Datum: 17-1-2018

Herinrichting voormalig raadhuis Plats 1

Herinrichting voormalig raadhuis Plats 1

Het bestuur van de heemkundekring ziet zich binnenkort voor de taak geplaatst beslissingen te nemen omtrent een ruimte binnen het her in te richten voormalige raadhuis aan de Plats 1.

De situatie begin januari 2018 is als volgt.

De herinrichting beoogt, dat aan de achterzijde van de begane grond van het pand Plats 1 een zaal met podium voor 200 zit- respectievelijk 400 staanplaatsen wordt ingericht. Hiertoe moet het achterste deel van de expositieruimte van het museum verdwijnen evenals de werkplaats en de keuken. De ingang naar deze zaal komt te liggen aan de kant van het Vrijthof waar nu de achteringang is van de Gooj Kamer. De Gooj Kamer zelf wordt algemeen grand café met bar. De keuken wordt (deels) terug gebracht in de ruimte bij de ingang aan de Platszijde waar nu nog de ontvangstruimte is van de bibliotheek en een uitgiftepunt van de VVV Zuid-Limburg zijn gevestigd. Het voorste gedeelte van de expositieruimte wordt een multifunctionele ruimte. De opslagruimte van het museum op de begane grond wordt verplaatst naar de 1e verdieping.

De kantoren op de tussenverdieping worden vergaderruimten. De Stichting Dr. Edith Stein wordt op de 1e verdieping gehuisvest.

Het ziet ernaar uit dat de bibliotheek het pand Plats 1 gaat verlaten en als leeswinkel terug gaat komen in een leegstaand pand aan de Bovenstestraat. Naar een invulling van de hierdoor vrijkomende ruimte wordt door de gemeente naarstig gezocht. Met ons bestuur worden gesprekken gevoerd om een functie te gaan vervullen in het beheer van de gemeentelijke collectie in het kelderdepot en van het documentaire archief in het Historisch Informatie Punt (HIP) op de bovenverdieping. De ontwikkeling van ideeën bevindt zich begin januari nog in een pril stadium en het bestuur buigt zich over de diverse opties in de bestuursvergadering van 11 januari. Op 17 januari volgt dan een vervolggesprek met de gemeente.

Ter toelichting mag nog het volgende dienen. De heemkundekring vervult al jaren een niet onbelangrijke functie in de locatie Plats 1. Wij beheren en verzorgen daar immers een deel van het gemeentelijk depot, afkomstig uit het voormalige gemeentelijk museum. Dit bestaat uit een depot in de kelder met historische artefacten van de prehistorie tot en met de eerste helft van de 20e eeuw. Op de bovenverdieping bevindt zich het zogenaamd Historisch Informatiepunt (HIP), waarin zich het documentair archief van het voormalige gemeentelijk museum bevindt. Dit is de laatste jaren flink aangegroeid is met een groot aantal schenkingen van documenten, boekwerken en foto’s. Met het beheer van beide depots leveren wij een behoorlijke materiële bijdrage.