Met verslagenheid hebben we vernomen, dat ons erelid Lei Theelen, op 3 mei jl. is overleden. Met zijn grote kennis inzake de heemkunde in het algemeen en meer specifiek van ons werkgebied was hij een bron van kennis. Ook is zijn inzet met betrekking tot ons archief in het Historisch Informatie Punt (HIP), waarbij hij vanaf het begin betrokken was van onschatbare waarde voor onze vereniging.

 

Al die kennis deelde hij graag als auteur van een groot aantal artikelen in zowel ons tijdschrift als in de periodiek verschijnende jaarboeken.

Ook als (eind)redacteur van deze en diverse andere publicaties vervulde hijeen belangrijke rol.

.

In ons tijdschrift zullen we verder stilstaan bij zijn betekenis voor de Heemkundekring ‘Echter Landj’.

 

We willen eenieder, die in verband met zijn overlijden een persoonlijk In memoriam wil schrijven de gelegenheid bieden om dit via het bestuur of de redactie kenbaar te maken. Dit persoonlijk In memoriam wordt dan in ons tijdschrift van september gepubliceerd. Uw In memoriam kunt u sturen naar info@echterlandj.nl of redactie@echterlandj.nl

 

Bestuur, leden en erelid Heemkundekring ‘Echter Landj’