Datum: 28-1-2017

Uitgave jaarboek nr. 14 Heemkundekring Echter Landj

Heemkundekring Echter Landj brengt 14e jaarboek binnenkort uit!

Op 28 januari 2017 komt het 14e Jaarboek van de Heemkundekring Echter Landj uit. De 18 auteurs behandelen in de zeer uitgebreide uitgave een breed scala aan thema’s. Onder natuurhistorie komt de fauna van de Doort in drie artikelen aan bod, terwijl een vierde de akkerflora van het Echter Landj beschrijft.

Bijzonder is het artikel over de rol van het klooster Lilbosch in de ontwikkeling van het Limburgs Kloostervarken (Livar).

Cultuurhistorisch is aandacht voor een uitgebreide beschrijving van de vondsten uit de voormalige grachten (stadsgracht en kerkgracht) in het centrum van Echt en over de zogenaamde Celtic Fields (akkercomplexen uit de IJzertijd) in het oosten van Maria-Hoop.

Tot in detail worden de ontwikkelingen van het leengoed Elshouthof te Maasbracht begin 17e eeuw tot in de 20e eeuw beschreven.

De Cijnsboeken van de Munsterabdij te Roermond geven de inkomsten van de abdij prijs uit het gebruik van haar gronden in Echt, met veel toponiemen en persoonsnamen uit het einde van de 18e eeuw.

Het artikel dat de rechten en plichten van de agrarische bevolking beschrijft in de 16e en 17e eeuw bestrijkt een geografisch gezien breder gebied dan enkel Echt e.o..

Bijdragen uit de meer recente historie zijn omvatten het Klüesterke aan de Kreijerstraat en een dagboek van E. de Ligt uit januari 1945 aan het einde van WOII. De Luchtwachttorens als relicten uit de Koude Oorlog worden ook toegelicht.

De kroniek van de familie Russel (Bovenstestraat) en hun banden met de familie van de Venne (Hofakker) worden uitgebreid beschreven. Het maatschappelijk fenomeen van de studentenclubs uit het midden van de 20e eeuw is vastgelegd in de geschiedenis van “Dominico Savio”, actief in Peij. De rij van artikelen wordt gesloten met een verhaal over de historie van de verschillende schutterijen van Susteren.

Afhaalmogelijkheden zijn er elke donderdagmorgen van 10-12 uur in het Historisch Informatie Punt (HIP) op de bovenverdieping van de Plats 1 (ingang Museum van de Vrouw) en eventueel nog op (telefonische) afspraak via Lei Theelen (0475-482026) of Frans Schreurs (0475-411377). Het jaarboek kost € 25 (bij afhalen) of € 30 (indien per post verstuurd). Betaling s.v.p. op IBAN-rekeningnummer: NL06 RABO 0113 1455 00 t.n.v. Stichting Publicatiefonds Echter Landj (let op: uw adresgegevens vermelden bij de omschrijving).