Datum: 12-9-2017

Lezing en excursie kasteel(tuinen) Montfort

Lezing en excursie kasteel(tuinen) Montfort 

Op dinsdag 12 september  organiseert de Heemkundekring Echter Landj een lezing over het kasteel en de kasteeltuin in Montfort. De lezing wordt gegeven door Fedor Coenen.

Kasteel Montfort werd gebouwd rond 1260, was eeuwenlang één van de grootste en belangrijkste kastelen van de graven en hertogen van Gelre en kent een interessante historie. Daarnaast is in de voorbije jaren door de Stichting Kasteel Montfort samen met Stichting het Limburgs Landschap en ondersteund door gemeente Roerdalen en provincie Limburg op dit historisch fundament gebouwd aan een nieuwe toekomst. Tijdens de lezing op 12 september en het bezoek aan kasteel Montfort op zaterdag 30 september komen niet alleen de bouw- en bewoningsgeschiedenis van dit rijksmonument uitgebreid aan bod, maar wordt ook ingezoomd op twee majeure deelprojecten van het Masterplan ‘Heerlickheit Montfort’, namelijk de restauratie van de 14e eeuwse keldergewelven op het kasteel en de hernieuwde aanleg van de classicistische oftewel Franse kasteeltuin aan de zuidzijde hiervan.

Fedor Coenen is bestuurskundige en werkt momenteel bij de gemeente Maastricht. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar en publiceert hij over het verleden van met name kasteel Montfort. Hij is sinds 2002 voorzitter van de Stichting Kasteel Montfort. Verder is hij onder meer bestuurslid van de Limburgse Kastelenstichting.

De lezing op 12 september wordt gehouden in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, Echt en begint om 20.00 uur.

De excursie wordt gehouden op zaterdag 30 september. Vertrek vanaf de Nieuwe Markt in Echt om 13.30 uur en carpoolen. Aanvang excursie zelf in Montfort om 14.00 uur.