Echt- Op dinsdag 14 januari houdt Jan Bovendeerdt een lezing over de Selfkant.

De Selfkant van 1944 tot 1963

Kamp Vught

In november 1944 werd door de Britse bezettingstroepen een groot gedeelte van de Selfkantbevolking gevangen gezet in kamp Vught .Gelijktijdig zaten in het kamp een grote groep NSB’ers en zogenaamde “Moffenmeiden” opgesloten. Het merendeel van de Selfkanters mocht het kamp pas verlaten in mei-juni 1945 .Bij thuiskomst trof men een totaal verwoeste streek aan en was er weinig perspectief op wederopbouw.

Annexatie ( grenscorrectie)

De Nederlandse regering in ballingschap in Londen eiste al in 1944 een annexatie van Duitse gebieden in de grensstreek als vergoeding voor de geleden oorlogsschade. In de eerste naoorlogse jaren werd deze claim kracht bij- gezet. Na uitgebreid onderhandelen werd in 1949 een klein gebied van 60 km2 Nederlands. Hiertoe behoorde ook de Selfkant. Het bevoegde gezag kwam in handen van een “Landdrost” ( Hub Dassen). Een gedeelte van de bevolking was het niet eens met deze gang van zaken waarin Duitsland geen inspraak gehad had. Zij bleef pleiten voor een terugkeer van de Selfkant naar Duitsland. Zij werd gesteund door de Duitse en de internationale politiek. Uiteindelijk moest Nederland in 1963 de Selfkant teruggeven aan Duitsland.

In de lezing wordt geprobeerd om zoveel mogelijk de gevoelens van de Selfkanters over het verblijf in kamp Vught en over hun “Nederlandse tijd” weer te geven.

Deze lezing wordt zoals gebruikelijk gehouden in Buurthuis St.-Joris, Cypresstraat 58 in Echt. Gratis toegang voor leden van de Heemkundekring, niet-leden betalen 3 euro.