Het MaasBandProject verwijst enerzijds concreet naar het dorpje Maasband in de gemeente Stein en anderzijds door middel van het gebruik van de drie hoofdletters naar de onderlinge band, die de Maas als rivier al eeuwenlang creëert voor haar bewoners op beide oevers, maar ook naar de band van de bewoners met de Maas.

 

De werkgroep “MaasBandProject” is in 2019 opgericht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge Maasdallandschap.

In het bijzonder gaat het om de historische nederzetting Maasband met omliggend oud cultuurland in relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas

 

 

In 2019 en 2020 hebben leden van het MaasBandProject een uitgebreide bureaustudie naar de geschiedenis van Maasband en het omliggende landschap uitgevoerd.

Deze studie is onder andere gebaseerd op een groot aantal historische kaarten, uitzonderlijke zestiende-eeuwse processtukken en veel lokale terreinkennis.

 

Veldonderzoek

Op basis van dit onderzoek zijn binnen de contouren van de geplande nevengeul in totaal achttien locaties geselecteerd voor veldonderzoek.

Deze onderzoeken zullen in de periode van het najaar 2021 tot 2025 door de MaasBandProject-groep en vrijwilligers in fasen worden uitgevoerd. Alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met het Consortium Grensmaas, Stichting Erfgoed Stein, het LGOG, de RCE, de Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research en de Universiteit van Maastricht.

De universiteiten en de RCE willen binnen een aantal geselecteerde locaties – met name de historische dijken – specialistisch onderzoek uitvoeren.

Zij zien dit project als een pilot, waarbij nieuwe methodes en technieken gebruikt kunnen worden.

 

 

 

 

 

De projectgroep

De projectgroep bestaat uit twaalf personen en er hebben zich tot nu toe reeds meerdere vrijwilligers gemeld om te helpen met de verdere onderzoekswerkzaamheden en communicatie.

De groep bestaat uit wetenschappelijke experts, lokale deskundigen en geïnteresseerde vrijwilligers.

Een project, waarbij op deze manier wordt samengewerkt, noem je ‘Citizen Science’.

Het brede publiek, van jong tot oud, kan zo echt samenwerken met wetenschappers: ze kunnen ideeën aandragen, meedenken, data aanleveren en nieuwe vaardigheden aanleren.

Kortom, inwoners zijn zelf actief met de wetenschap én de geschiedenis van de eigen omgeving bezig.

 

Kortom, het wordt een interessante lezing!!

De lezing wordt gehouden in het Buurthuis St.-Joris, Cypresstraat 58

19 april 2022  –  Aanvang 19.30

 

 

Mocht je van tevoren graag wat meer informatie willen hebben:

Deze vind je op de website: www.maasbandproject.nl

 

Je komt toch ook????

Bestuur Heemkundekring “Echter Landj”