Familie en kasteel Van Schaesberg

Echt-Het geslacht Van/Von Schaesberg kan een Limburgs-Gulikse dynastie genoemd worden. Haar oorsprong ligt waarschijnlijk in Aken, maar is later met name in het Valkenburgse land en in de (verre) omgeving van Düsseldorf te vinden. De nog steeds springlevende familie hoorde tot de beroemde adellijke families in het Keuls-Nederrijnse gebied. In het begin van de 16e eeuw konden de heren van deze families door huwelijkspolitiek en tijdens (ondanks?) de godsdiensttroebelen een steeds sterkere invloed in het Rijn-Maasgebied verwerven en kregen in de daarop volgende eeuwen steeds belangrijkere functies bij de regerende vorsten. De familie gaf haar naam aan de tot 1982 bestaande gemeente Schaesberg, nu Landgraaf. Tot 1618 was Schaesberg een onderdeel van Heerlen. In dat jaar verwierf de familie Van Schaesberg de afzonderlijke heerlijkheid met lagere, middelbare en zelfs hogere justitie. De familie bewoonde al voor 1618 het landgoed/kasteel. De familie bleef tot de Franse Revolutie in het bezit van de heerlijkheid en tot in de 20ste eeuw van het kasteel. Vanaf begin 18de eeuw werd het familiekasteel in Schaesberg verlaten. Nu resten er nog slechts enkele muren van dit eens zo trotse kasteel, maar er is hoop: rond 2009 ontstonden er plannen om kasteel Schaesberg weer in oude luister te herstellen, een idee dat langzaam tot uitvoering wordt gebracht.

De lezing kent in grote lijnen de volgende onderwerpen: de familie Van/Von Schaesberg, het kasteel van Schaesberg en de herbouwplannen van dit kasteel. Met name de tijd (16de, 17de eeuw en begin 18de eeuw) dat de familie Van/Von Schaesberg in Heerlen, later Schaesberg, haar familiekasteel bouwde en haar invloed toenam tot aan het verlaten van het familiekasteel, komt aan de orde met uitstapjes naar o.a. archeologie, de Tachtigjarige Oorlog en de bokkenrijders.

Uiteraard zal ook de herbouw ter voorbereiding van de op zaterdag 22 juni geplande excursie uitgebreid aan de orde komen.

Kees Hessels is vrijwilliger, rondleider bij het project ‘Landgoed Slot Schaesberg’.
Als amateur-historicus doet hij onderzoek naar de familie Van/Von Schaesberg in binnen- en buitenland, waarbij de oorspronkelijke bronnen zijn speciale aandacht hebben.

Kees Hessels houdt zijn lezing op 7 mei in buurthuis St.-Joris, Cypresstraat 58 te Echt om 20.00 uur. Niet-leden betalen 3 euro entree.