Naar aanleiding van het voorzetten van de corona maatregelen ,  heeft het bestuur van de Heemkundekring besloten om alle activiteiten die gepland stonden tot 1 april 2021 af te gelasten. De jaarvergadering van 9 maart  is verplaatst naar  dinsdag 15 juni. Reden hiervoor is, dat wij zoveel mogelijk leden in de gelegenheid willen stellen hieraan deel te nemen

Wij hopen dat wij U in april weer kunnen verwelkomen op onze bijeenkomsten.  Wij zullen U op de hoogte houden over de verdere gang van zaken  via het Waekblaad en de site.

 

Bestuur Heemkundekring Echter Landj