VIA TRAIANA, VAN ZUID NAAR NOORD DOOR LIMBURG! Via Traiana is de onofficiële naam van een Ro- meinse weg, die zowel over Duits als over Neder- lands grondgebied loopt en globaal de route volgt van Aken, Heerlen, Brunssum, Broeksittard, Me- lick, Swalmen,...