lidmaatschap Heemkundekring “Echter Landj”

Aanmeldformulier

Informatie

Vul het onderstaande formulier volledig in en klik op verzenden om u aan te melden voor het lidmaatschap van de Heemkundekring “Echter Landj”.

Ondergetekende wenst lid te worden van de Heemkundekring “Echter Landj”.
De contributie bedraagt € 25,- per jaar per lid / € 28,- per jaar per gezin.

Na overmaking van de verschuldigde contributie op rekeningnummer NL80RABO0113123604 t.n.v. Heemkundekring “Echter Landj” wordt u lid en ontvang u het tijdschrift alsmede uitnodigingen voor de activiteiten.

Let op! alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Aanmelden