AWEL

Archeologische werkgroep Echter Landj (AWEL)

Werkgroep: Archeologische werkgroep Echter Landj (AWEL)

Archeologie van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd met als eigen aandachtsveld de Tweede Wereld Oorlog, de luchtoorlog 1940-1945, Luchtbegeleidingsdienst Echt 1937-1944, Luchtwachttorens 1958-1964 in Linne/Montfort en Maria-Hoop/Posterholt, Architectuur in Echt 1850-1940

Celtic Fields in Maria Hoop
door Marc Ruijters

Bij een in 2014 verrichte hoogtemeting in Maria Hoop zijn in terreinen aan de Putbroekerbosweg en Annendaalderweg Celtic Fields ontdekt. Celtic Fields (in het Nederlands: raatakkers) zijn akkercomplexen uit de IJzertijd. Men legde in de IJzertijd brede walletjes aan in ongeveer vierkante rasters van 30 bij 30 m. Hier werd geakkerd, zoals al meerdere keren werd aangetoond bij Celtic Fields in de heidegebieden in het noorden van het land. Verspreid tussen de Celtic Fields lagen ook boerderijen uit de IJzertijd. Deze akkersystemen lijken de hele IJzertijd in gebruik te zijn. Op bijgaande afbeelding zijn de Celtic Fields in rood aangegeven.

Celtic Fields zijn vooral bekend van de zandgronden in het noorden van het land, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Hier komt vrijwel niets anders als schrale zandgrond voor. Verbazend is, dat de Celtic fields juist in Maria Hoop liggen op plekken met relatief schraal zand en grind. Even verderop, richting Koningsbosch, wordt de grond snel vruchtbaarder door een grote bijmenging van löss. Het zou logischer zijn hier bewoning en akkerbouw te verwachten, maar nee, juist op de schrale grond liggen de akkers.

Verder nog wat belangrijke constateringen:

  • De Celtic Fields van Maria Hoop liggen op de schraalste gronden van de gemeente;
  • Ze liggen alleen maar op plekken waar nu bos is. Op aangrenzende akkers zijn de walletjes niet meer zichtbaar. Vermoedelijk dat deze in de loop der jaren gewoonweg verploegd zijn op de akkers:
  • De Celtic Fields bij Putbroek hebben een oppervlak van 130 hectare!

Dat juist de schrale gronden in de IJzertijd in gebruik zijn genomen voor akkerbouw zou er op kunnen duiden dat er een grote druk lag op het landschap. Mogelijk waren grote gebieden ontgonnen voor akkerbouw. Een voorbeeld: in het lössgebied ten zuiden en oosten van Koningsbosch zijn veel akkers verkend en bijna overal ligt ijzertijdmateriaal, in meerdere of mindere dichtheden. Het is logisch dat ook dit gebied in de IJzertijd grootschalig ontgonnen was.

Dus niet zoals vaak gedacht wordt, enkele akkers in het bos. Nee, juist omgekeerd: enkele bosgebieden tussen de akkers. Dit levert een heel ander beeld op voor de IJzertijd. Dat de Celtic Fields ophouden waar het bos nu ophoudt, wijst er waarschijnlijk op, dat deze nog veel groter waren dan te zien is op de hoogtekaart. Waren de Celtic Fields langs de Annendaalderweg te Putbroek en de Annendaalderweg bij de Pepinusbrug mogelijk zelfs met elkaar verbonden? Dan zou er een akkercomplex van zo’n 300 hectare hebben bestaan.

Ook zouden de andere bosgebieden in Echt-Susteren zoals het Kranenbroek, bij het Haeselaarsbroek en bij Sint Joost maar eens goed op de hoogtekaarten bekeken moeten worden. Dit zijn de plekken waar nog iets van de Celtic Fields zichtbaar zou kunnen zijn en benieuwd of hier iets uitkomt.

Bron: RAAP

 

Presentatie Romeinse muntschat Pey

Eerder in 2014 werden in een akker in Slek/Pey onder andere een gouden ring, verknipt zilverwerk en 12 gouden Romeinse munten uit het begin van de 5e eeuw gevonden. Op 19 oktober 2014 werd ter herinnering aan deze vondst direct nabij de vindplaats een monument onthuld. De muntschat werd samen met eerdere vondsten in Echt-Susteren uit de Romeinse tijd op die dag tentoongesteld in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt in Echt. Voorafgaande aan de onthulling was er een bijeenkomst in het gemeentehuis.  Enkele sprekers lichtten de lokale betekenis van de vondst toe. Onder meer Frans Schreurs van de AWEL vertelde iets over lokale vondsten uit de Romeinse tijd en over de werkzaamheden van de archelogische werkgroep. Bovendien werd er in het gemeentehuis een kleine expositie ingericht met uiteraard de Romeinse muntschat en vondsten uit Echt-Susteren, die een beeld geven van de Romeinse tijd in onze regio. Leden van de AWEL maakten voor de expositie een selectie uit eerdere Romeinse vondsten.

Mocht U belangstelling hebben om lid te worden dan verwijzen we U naar het aanmeldformulier waar u ook alle gegevens over het lidmaatschap kunt aantreffen.