Inschrijfformulier tekstboek en/of fotoboek De Valk

Binnenkort verschijning Boek over De Valk Dakpannenfabriek in Echt

De Heemkundekring “Echter Landj” heeft in opdracht van de gemeente Echt-Susteren de geschiedenis van de dakpannenfabriek De Valk op papier gezet. Op dit moment wordt er door de redactie flink gewerkt aan de uitgave van het boek.

Het boek bevat artikelen over alle aspecten van het complex van De Valk: van de watermolen, waar alles mee begonnen is tot aan de afbraak en de renovatie, die nu wordt afgerond. Het boek bevat de volgende hoofdstukken: De watermolen van Echt, voorloper van dakpannenfabriek de Valk – Geschiedenis van dakpannenfabriek De Valk – Productieafdelingen van De Valk –  Sociale aspecten rondom De Valk – De Valk, Grondstofwinning: relatie met en invloed op het landschap – De Limburgse Mineraalbrekerij B.V. – Rijksmonument De Valk – Initiatiefgroep Herbestemming De Valk (2012 – 2018) – De Valk Zuid. De kern van het boek vormt de geschiedenis van de dakpannenfabriek vanaf 1900 onder de directie van de families Meuwissen en De Haes met ruim aandacht voor de diverse producten, die er gemaakt zijn.

Kortom, het boek is een complete en rijk geïllustreerde geschiedschrijving van het complex van De Valk, eens van vitaal belang voor de Echter gemeenschap. 

Naast het tekstboek wordt er een apart fotoboek uitgegeven, waarin door middel van zo’n 330 foto’s de geschiedenis van De Valk- van het prilste begin tot heden – in beeld is gebracht.

Belangstelling?

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de twee of beide boeken, dan kunt u voorintekenen via het contactformulier op deze pagina

U kunt  het bedrag overmaken naar de Stg. Publicatiefonds Echter Landj, IBAN-nr. NL06 RABO 0113 1455 00 , onder vermelding van “tekstboek De Valk” en/of “fotoboek De Valk” mét vermelding van naam en adresgegevens.

Tekst & fotoboek De Valk

INSCHRIJVEN

Verzending per post (= €5,00 extra per zending)

U kunt mij informeren over afhalen en toesturen van informatie via mijn bovenstaand e-mailadres.

De  prijs bedraagt € 25,00 en € 12,50 voor respectievelijk het tekstboek en het fotoboek.  

Verzendkosten zijn verschuldigd, indien u verzending wenst. De verzendkosten zijn € 5,00 per zending.

———-

Het IBAN wordt gebruikt om betaling en adres goed aan elkaar te koppelen.