Uit het Film & War Museum uit Londen komen de beelden die door Engelse oorlogscorrespondenten zijn gemaakt bij de bevrijding van Midden Limburg. Met name Susteren, Echt, Sint Joost en Montfort komen in beeld. De beelden van Montfort geven goed de ontreddering weer na het bombardement waarbij vele mensen het leven lieten. De zwartwitfilm die zonder geluid was is bewerkt door Har Knieps.

768 weergaven