In 1986 werd de uit 1946 stammende brandweerauto overgedragen aan de vrijwilligers van de Echter brandweer. Deze zorgden voor restauratie en tot heden ten dage is deze prachtige oldtimer nog te zien in optochten en festiviteiten. Als deze brandweerauto eens kon spreken. Late TV maakte een verslag van deze overdracht.

182 weergaven