Het rijke roomse leven speelde in het niet al te lange verleden een grote rol in het leven van de mensen in de gemeente Echt. Bijna iedere dorpskern in de gemeente had wel een kerk of een of meerdere kloosters. De vraag is hoe lang dit zo blijft?

Is de sloop van de Pius X-kerk een voorbode en worden er in de toekomst nog meer kerken gesloopt en of aan de dienst onttrokken? Om voor de toekomst de geschiedenis van de Echter kerken vast te leggen is de Heemkundekring Echterlandj voornemens deze kerken vast te leggen in een documentaire. Als eerste kerk is gekozen voor de H. Judocuskerk in Sint Joost.

Frans Kessels heeft een mooi tijdsbeeld van deze kerk gemaakt.