In de tachtiger jaren dreigde de NS het stationsgebouw in Echt te slopen en te vervangen door een kleiner nieuw gebouw. Hiertegen kwamen mensen en instanties in opstand. Late TV maakte er een rapportage over.

311 weergaven