AVG-verklaring

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft voor alle organisaties een aantal consequenties. De Heemkundekring ‘Echter Landj’ respecteert de privacy van iedereen. Om die reden hebben wordt ons privacy-beleid geactualiseerd en zal dit op onze website en in ons tijdschrift gepubliceerd worden. In onze AVG-verklaring zal worden vastgelegd dat wij de persoonsgegevens van onze leden en deelnemers aan activiteiten zorgvuldig verwerken, geheimhouding bieden en de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor deelname aan en informeren over onze activiteiten.