Dit jaar bestaat de samenwerking tussen de heemkunde-organisaties in en om de
Westelijke Mijnstreek 35 jaar en heeft ze 30 jaar de rechtsvorm van een Vereniging:
Heemkunde zonder Grenzen.
Om dit feit te vieren is er een activiteit gepland voor de leden van de aangesloten
verenigingen.
Op maandag 8 april 2024 is er vanaf 19.30 uur een filmavond in de filmzaal van Ligne (Zicht) in
Sittard. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Remi van Wersch worden drie films vertoond
met als onderwerpen: een mijnwerker uit Geleen, de aanleg van het Julianakanaal en de schenking
van het Graetbos door koning Zwentibold (‘Het Bescheyt van de Graet’). Na de tweede film is er
een koffiepauze en na de derde film een nazit met een drankje en een hapje. Aan deelname zijn door
de belangeloze medewerking van De Domijnen en het Regio-archief Sittard-Geleen geen kosten
verbonden, maar een aanmelding vooraf is wel noodzakelijk vanwege de catering. Maximaal 90
personen kunnen aan deze activiteit deelnemen.
De aanmelding kan gebeuren vanaf 19 maart tot uiterlijk 4 april via een email, gericht aan
regioarchief@sittard-geleen.nl
Parkeren (betaald) is mogelijk in de Parkeergarage van Ligne