HKEL geeft om de twee jaar een boek uit over Echt en omgeving met een 14-tal heemkundige onderwerpen, beschreven door diverse auteurs.

 

 

Hier volgt een korte beschrijving van de inhoud:

Historie: In 1795 werd het toenmalige Staats-Opper-Gelre aan Frankrijk afgestaan. Dat had als gevolg, dat Stevensweert bij Frankrijk werd ingelijfd. Daarom ging de dienstplicht voor alle jongemannen in Stevensweert gelden. Het artikel hierover neemt ons mee naar die Franse tijd. Een ander artikel laat ons graven in de bodem van Sint-Joost en we komen te weten, wat het woord  detectorisme” inhoudt. Verder krijgen we uitleg over een manuscriptkaart, waarop we zien, hoe de Maas en haar nevenbeddingen zich in een sterk verdeeld gebied bevinden. Dat er in het verleden in Echt vele pannenbakkerijen waren, zal wel bij velen bekend zijn. Het betreffende artikel beschrijft een wellicht minder bekende pannenbakkerij Majolée op de Peijerstraat. Ten slotte wordt in een artikel het ontstaan van kasteel Annadael in het Esbroek beschreven. Het kasteel bestaat niet meer, maar we leren wel zijn geschiedenis en zijn verdere lot kennen.

 

Religie: In de schatkamer van de Amelbergabasiliek gaan we ruim dertien eeuwen terug in de tijd. In die schatkamer bevindt zich een aantal interessante objecten, waarvan de belangrijkste misschien de reliekschrijn van Sint-Amelberga is. Op twee november is het de traditie om onze overledenen te herdenken. Een wandeling langs diverse graven op de begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren beschrijft ons in een artikel de symboliek van verschillende uitingen op de grafstenen. Feiten en mythe omtrent het komen en gaan van patroonheiligen van de Sint-Landricuskerk in Echt worden in een ander artikel uit de doeken gedaan.

Natuur: Een tweetal artikelen komt van de hand van dezelfde auteur. Het ene gaat over de broedvogels van het landgoed Rozendaal. Hierin wordt beschreven, hoe er een behoorlijke verschuiving heeft plaatsgevonden in de broedvogelpopulatie van het Landgoed Rozendaal te Montfort. Het andere gaat over de nestkastavonturen in Landgoed Rozendaal. Het beschrijft, hoe een kleine groep enthousiaste vogelaars nestkasten herstelt, vernieuwt of bijmaakt: welke kasttypes worden er geplaatst, welke soorten vogels maken gebruik van de kasten en welk type kast wordt gebruikt door welke soort vogel. Een ander artikel gaat over een opvallend insect: de loopkever!  Merkwaardig is, dat de Doort het enige gebied in Midden-Limburg is, waar al op het eind van de jaren zeventig uitgebreid onderzoek gedaan is naar deze kever. Een tweetal auteurs laat via hun artikel de paddenstoelen in het Kranenbroek figuurlijk  uit de grond schieten. De auteurs geven ons uitleg, over waar de paddenstoelen vandaan komen en waar die zoal op zitten. Ten slotte worden in een artikel enkele facetten van de Bruine kikker en de resultaten van een langjarig onderzoek naar de populaties van deze kikker toegelicht.

 

Al met al voor elk wat wils en een schat aan informatie.

 

Het boek telt ca. 270 pagina’s en veel illustraties in full color.

De verkoopprijs is 20 euro. Let op: Bij versturen per post bedragen de bijkomende verzendkosten € 5 per boek!

 

 

Het bedrag dient u over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Publicatiefonds Echter Landj IBAN-nr.: NL06 RABO 0113 1455 00

onder vermelding van: Deel 17 + uw naam en adresgegevens

 

 

Stg Publicatiefonds Echter Landj

IBAN-nr. NL06 RABO 0113 1455 00

Onder vermelding van: naam + adres

 

S.v.p. bij verzending per post € 5 per boek extra overmaken.

 

De kosten bedragen voor leden             € 20

Voor niet-leden bij voorinschrijving        € 25

De losse verkoopprijs bedraagt             € 30

 

De boeken zijn ook af te halen en wel op:

 

Dinsdag 12 december 2023 tijdens de Varia-avond vanaf 19.30 uur in Buurthuis St.-Joris, Echt

 

Donderdag 14 december 2023: Plats 1,

3e etage, van 10.00 – 12.00 uur.

 

Zaterdag 16 december 2023 tijdens een extra bijeenkomst Plats 1, 3e etage,

van 11.00 – 17.00 uur.

 

Tevens zijn  dan eerdere edities van jaarboeken te verkrijgen tegen een gereduceerde prijs.