Echt- Op 19 januari jongstleden is het nieuwe cultuurhuis Edith Stein in het oude raadhuis aan de Plats geopend. Hierin werken het Museum van de Vrouw en de Heemkundekring “Echter Landj” samen in onder meer het beheer van de historische collectie van de gemeente Echt-Susteren.

Op de derde verdieping van het nieuwe cultuurhuis is het Historisch Informatie Punt (HIP) gevestigd. Hierin is een selectie uit de historische collectie van de gemeente Echt-Susteren opgenomen, met name het fotoarchief, oude ansichtkaarten, bidprentjes, alle edities van ”’t Waekblaad” vanaf 1901 en overige documenten over de geschiedenis van Echt-Susteren.

Vele documenten zijn meer dan 100 jaar oud en zijn niet altijd onder ideale klimatologische omstandigheden bewaard, waardoor deze dreigen verloren te gaan. De vrijwilligers van Echter Landj in het HIP hebben enige tijd geleden aan de bel getrokken bij de gemeente, de eigenaar van de collectie. Dankzij een subsidie die door B&W werd toegekend, kon professioneel scanapparatuur worden aangeschaft om de historische collectie te digitaliseren. Hierdoor kan deze voor het nageslacht niet alleen bewaard blijven, maar ook worden ontsloten. De documenten zullen gedigitaliseerd worden met tekstherkenning, zodat de collectie digitaal doorzoekbaar wordt op bijvoorbeeld een bijzondere gebeurtenis of persoon.

De vrijwilligers van het HIP verwachten dat het een langdurig karwei zal zijn om de hele collectie Waekbladen te digitaliseren. Deze zullen dan gepubliceerd worden op de website www.echterlandj.nl, zodat deze voor iedere geïnteresseerde te raadplegen is.

Heeft u zelf nog belangwekkende documenten, foto’s en dergelijke? Laat het ons weten (via benheijman@ziggo.nl of info@echterlandj.nl ) dan kunnen wij die, met uw toestemming, ook reproduceren en online raadpleegbaar maken.