Van Jaarboek nr. 15 – De Doort – zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Deze kunt u verkrijgen door € 28 (of € 35 incl. portokosten) over te maken op rekeningnummer NL06 RABO 0113 1455 00 t.a.v. Publicatiefonds Echter Landj onder vermelding van “Jaarboek de Doort” met uw naam, postadres én telefoonnummer. De boeken worden op volgorde van aanmelding/betaling uitgegeven. Uw betaling zal uiteraard worden teruggestort bij ´over inschrijving‘.