Dit jaar bestaat de samenwerking tussen de heemkunde-organisaties in en om de Westelijke Mijnstreek 35 jaar en heeft ze 30 jaar de rechtsvorm van een Vereniging: Heemkunde zonder Grenzen. Om dit feit te vieren is er een activiteit gepland voor de leden van de...