Van Jaarboek nr. 15 - De Doort - zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. Deze kunt u verkrijgen door € 28 (of € 35 incl. portokosten) over te maken op rekeningnummer NL06 RABO 0113 1455 00 t.a.v. Publicatiefonds Echter Landj onder vermelding van “Jaarboek de Doort”...