Wegens het al eerder door de voorzitter aangekondigde aftreden – na een zittingstermijn van 14 jaar – op 14 maart 2023, is het bestuur van de Heemkundekring ‘Echter Landj’ op zoek naar een enthousiaste nieuwe voorzitter.

 

Onderstaand, niet limitatief, het profiel van een voorzitter (m / v) waar bestuur aan denkt.

 

Wij vragen:

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in ledenorganisaties
 • Belangstelling voor het eigen heem en dan met name cultureel erfgoed en natuurhistorie
 • Affiniteit met de geschiedenis van Echt-Susteren en Midden-Limburg
 • Goede contactuele eigenschappen

 

Taken:

 • Voorzitten / leiden van bestuursvergaderingen
 • Vertegenwoordigen van de vereniging (in- en extern)
 • Gezamenlijk met dagelijks bestuur opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen
 • Toezien op, en voor zover aan de orde bijdragen aan, het realiseren van genomen besluiten
 • Het initiëren van plannen voor het in stand houden van de vereniging

 

De in- en externe contacten betreffen onder andere:

 • de werkgroepen binnen de vereniging
 • de medegebruikers van het Cultuurhuis Edith Stein
 • de gemeentes Echt-Susteren en Maasgouw (ambtenaren en bestuur)
 • collega verenigingen in de gemeente en de regio
 • voor de vereniging van belang zijnde partijen

 

Het betreft een interessante maar onbezoldigde functie binnen een vereniging met ca. 200 leden.

 

Via onze website (www.echterlandj.nl) kunt u alvast een indruk krijgen van onze verenigingsactiviteiten.

 

Belangstelling: neem contact op met onze secretaris Jan Pirovano (tel.0620744586/ mail naar janpirovano@ziggo.nl  of met een van de andere bestuursleden (zie voor contactgegevens enz. onze website)