Het bestuur nodigt u uit om deel te nemen aan deze dagexcursie op zaterdag 20 april 2024 naar Waterloo.

Deze excursie is een vervolg op de lezing van M. van Weerden op 14 januari in Buurthuis St.-Joris (zie ook artikel in het tijdschrift van maart 2024).

 

Programma:

8.00 uur       Vertrek vanuit Echt van de Nieuwe Markt

8.15 uur       Vertrek vanuit Limbricht (Burgemeester Coonenplein)

10.00 uur     Aankomst Waterloo, de deelnemers kunnen een kopje koffie

nemen in een van de restaurants. De tickets worden door onze gids,

(Martin van der Weerden) opgehaald

11.00 uur     Samen bezoek aan het Panoramagebouw

11.45 uur     Bezoek aan de heuvel met de leeuw (butte du lion)

12.30 uur     Lunchpauze en aansluitend bezoekt ieder op eigen gelegenheid of in

kleine groepjes het ondergrondse Museum Memoriaal

15.00 uur     Met treintje of de eigen bus samen naar de vlakbij gelegen Hoeve

Hougoumont, waar zich belangrijke gevechten van de Slag afgespeeld

hebben

16.30 uur     Vertrek van de bus naar huis vanaf Hoeve Hougoumont

18.15 uur     Aankomst in Limbricht

18.30 uur     Aankomst in Echt

 

Dit zijn geplande tijden. Exacte tijden zijn niet altijd te voorspellen.

 

De kosten van deelname bedragen: € 45,00

 

U kunt u voor deelname aan deze excursie aanmelden door het overmaken van

€ 45,00 per persoon op rekeningnummer NL48INGB0005856307 t.n.v. Heemkundevereniging “de Lemborgh” te Limbricht o.v.v. : excursie Waterloo. Bij betaling s.v.p. uw naam vermelden.

Jeugdigen tot 18 jaar betalen € 22,50.

 

Aanmelding en betaling dient te geschieden vóór 11 april.